Presentera dina resultat

Presentera dina resultat för beslutsfattare vid ett personligt möte


Förhoppningsvis hade du personer som ursprungligen lovade att ta hänsyn till projektets resultat. Det är ditt ansvar att se till att de håller sina löften. Om ingen gav detta löfte, bör du fortsätta försöka övertyga beslutsfattarna om vikten av att ta hänsyn till unga människors åsikter i de beslut som ska fattas.

Det bästa sättet att presentera dina resultat för beslutsfattarna är i samband med ett personligt möte. Inte många läser ett e-postmeddelande med en bifogad rapport. Detta personliga möte med presentationen kan ske på många sätt och beror huvudsakligen på vad beslutsfattarna går med på. Om ditt projekt exempelvis har genomförts i en kommun kan du arrangera en presskonferens där du och några av de unga deltagarna presenterar resultaten för beslutsfattarna och andra berörda parter. På så sätt kommer resultaten att spridas ytterligare och kanske kommer medierna att täcka händelsen. Detta kommer att sätta ytterligare press på beslutsfattarna att lyssna på de unga människornas åsikter. Mötet kan naturligtvis också hållas i mindre skala. Du kan till exempel presentera resultaten på kommunfullmäktigesammanträdet eller träffas bilateralt med beslutsfattarna för att dela resultaten med dem. När allt kommer omkring är det din kreativitet som avgör.

Du bör vara väl förberedd för dessa möten. Det kan hända att beslutsfattarna kommer med kritiska frågor om projektet som du bör kunna svara på. De frågor du kan stöta på handlar ofta om antalet deltagare, representativitet, resultatens legitimitet, informationsmaterialets neutralitet och så vidare. Före denna typ av möten bör du därför samla ditt projektteam eller dina samtalspartners och gå igenom de potentiella frågorna och förbereda ett svar på dem.

I regel räcker det inte med ett möte med beslutsfattarna. Du måste följa upp och påminna dem om de unika resultat som du har presenterat för dem. Med andra ord bör du inte ge upp för tidigt utan vara ihärdig, och förhoppningsvis kommer nya möjligheter för inflytande att uppstå.