Från idé till resultat: Tips för framgångsrika projekt och för att använda OPIN.