avslutad

Handy Nutzung

Wir wollen herausfinden wie viele Stunden die Schüler ihr Handy am Tag benutzen

Tidslinje

info

Wie viele Stunden nutzen die Schüler das Handy am Tag

Kontakt för frågor

.

.

Telefon: 0123456789

Epost Hemsida

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Abstimmungsphase

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Kommentarer

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.