avslutad

Image Udine

Raccolta e discussione di proposte per i rilancio di Udine

Tidslinje

info

Progetto per la raccolta e discussione di proposte per la città di Udine

Kontakt för frågor

Vincenzo

Via Joppi 43

Epost

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

prima fase

Aggiungi nuove idee e commentale.

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation