Image Udine

Raccolta e discussione di proposte per i rilancio di Udine

Временска рамка

информации

Progetto per la raccolta e discussione di proposte per la città di Udine

Контакт за прашања

Vincenzo

Via Joppi 43

Е-пошта

prima fase

Оваа фаза завршува 12 недели и 1 ден

27.05.2020 00:00 - 30.09.2020 00:00 (Вашата временска зона: Europe/Berlin)

Aggiungi nuove idee e commentale.

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација
Feedback