სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებები

DJ Ordstyrer/mødeleder/moderator

თქვენი აზრით რა საჭიროებები აქვთ სმა-ებს (განსაკუთრებით ქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდებისგან განსხვავებით)?

Kommentarer