სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებები

DJ Модератор

თქვენი აზრით რა საჭიროებები აქვთ სმა-ებს (განსაკუთრებით ქალაქში მცხოვრები ახალგაზრდებისგან განსხვავებით)?

Коментари