Beg možganov

V Sloveniji je vedno več visoko izobračenih ljudi, ker nam država omogoča brezplačna izobraževanja na vseh ravneh. Od tega bi se pričakovalo, da se to znanje uporabi v prid naše države. Žal pa je danes trend, da se delo poišče v tujini, s čimer država izgublja na pridobljenem znanju. Slovenci si večinoma službe iščejo v Avstriji, zaradi pomanjkanja delovnih mest v Sloveniji in višjih plač v tujini za enako delo. Država tako vlaga denar v izobrazbo mladih, vso znanje pa se uporablja v korist bližnjih držav. Menim, da bi se moral ta vložen denar povrniti, a mora tudi država nekaj storiti zato. Pametno bi bilo, da bi se plače na vseh delovnih mestih povišale in da bi Slovenija uredila več prostih mest za izobražene ljudi. Se strinjate?

Kommentare