კითხვა

დროსის მონაკვეთი თუ გაგვთ ზუსტად გადანაწილებული და ხომ არფიქრობთ რომ ნაკლები დროა ამისთვის საჭირო?

Kommentare