Pozitvne in negativne lastnosti EU

Evropska unija ima svoje pozitivne in negativne lastnosti. Dobre lastnosti so lažje poslovanje, bolj pretočna potovanja, boj proti svetovnim problemom itd. Res pa je, da ima Evropska unija tudi nekaj slabih lastnosti kot so recimo ekonomske težave kot tiste, ki smo jih imeli leta 2008, ko je bila svetovna kriza. Problem je tudi, da ogromno izobraženih mladih zapušča Slovenijo, da si poiščejo boljše plačane službe v drugih državah EU. Velika slabost EU je tudi prevelika moč večjih držav. Za primer lahko vzamemo Nemčijo, ki je največja in najmočnejša država v EU. V primeru, da bi se Nemčija želela politično spremeniti ali gospodarsko prestrukturirati bi dobesedno uničili polovico Evrope. Evropska unija je za Slovenijo zelo dobra, saj nam omogoča, da smo gospodarsko bolj uspešni, v svetu bolj spoštovana država in nam na splošno omogoča razvoj velik tehnološki razvoj.

Kommentare