Slovenija, dežela intelektualcev

Slovenija omogoča brezplačno šolanje, zaradi česar je veliko izobraženih ljudi. Velikokrat se nam šolanje zdi samoumevno in premalokrat se zavedamo, da to ni omogočeno vsem. Meni šolanje pomeni veliko, je temelj, na katerem se gradi moja poklicna prihodnost, moje življenje. Še posebaj bi rada izpostavila, da nam pripadnost EU ponuja paleto različnih prednosti, ki jih v Sloveniji žal ne moremo vnovčiti. Res je, da ima Slovenija vrhunske šole in omogoča neko splošno izobrazbo, ampak v moji glavi se vedno znova pojavi vprašanje, ki se glasi tako: Zakaj izobraženci, intelektualci odhajajo iz domovine in svoje talente razvijajo v drugih državah? Zato, ker jih je veliko prepričanih, da v Sloveniji ne morejo uspeti. Takšne trditve se mi zdijo napačne, saj je Slovenija seme, katerega pridelek je uspeh. Za še boljšo uspešnost pa je pomembno, da naslednje generacije bodočih intelektualcev spoznajo moč Slovenije v poklicni prihodnosti. Dovolite trditi, da smo srečen narod, ki živi v popolni lepoti narave in državi z mnogimi prednostimi.

Kommentare