Slovenija stoji na izobrazbi

V zadnjih desetletjih se je Slovenija spremenila. Smo del Evropske unije, v kateri je ponujeno brezplačno šolanje, prosto prehajanje med državami unije ter veliko poklicnih smeri. Slovensko prebivalstvo stoji predvsem na izobrazbi, saj nimamo naravnih surovin, od katerih bi se preživljali. Zato Slovenija ponuja odlično šolanje, saj se zaradi tega razvija. Ponuja tudi izmenjave po Evropi ter prakso. V Evropi je veliko držav ter tako tudi jezikov, ki ponujajo dobro vejo izobrazbe. Tako se državljani posamezne države lahko zaposlijo tudi izven države. Ker je Slovenija manjša imajo ljudje z določemno smerjo izobrazbe boljše možnosti v tujini. Zato je dobro, da smo člani evropske unije, saj imamo kot mala država veliko možnosti za uspeh ter še boljšo razvitost. 

Kommentare