Slovenija v primerjavi z drugimi evropskimi državami

Slovenija je država, ki ima ene izmed najboljših fakultet v Evropi. Izobrazimo se lahko za marsikaj in v tem poklicu lahko tudi uspemo. Vendar menim, da meni osebno Slovenija ne ponuja delovnega mesta, kot bi si ga želela, zato bom najverjetneje delala v tujini. Nekatere evropske države so zelo razvite in dajo več povdarka na znanost ter naravoslovje, zato menim, da lahko tam bolje uspem.

Se pa strinjam, da mladi v preveliki meri odhajajo v tujino in da bi tudi Slovenija morala nekaj storiti v tej smeri, če se gospodarsko želimo približati ostalim državam. Lahko bi npr. povišala število delovnih mest ter plače, ki so eden izmed glavnih razlogov, da mladi odhajajo npr. v Avstrijo. Konec koncev gre za dobro naše države.

Kommentare