beendet

24/7 Читална во Битола

На младите во Битола многу им е потребна читална која ќе работи секој ден во секој момент бидејќи многу од нив им треба безбеден и тивок простор за читање и учење.

Zeitleiste

Information

Овој проект има цел со кој ќе им се овозможи на младите простор во кој ќе можат мирно и безбедно да учат и читаат за сите нивни цели.

Kontakt für Rückfragen

Марија Бошеска

Telefon: +38977991291

E-Mail-Adresse

Danke für deine Teilnahme!

Dieses Projekt ist bereits vorbei. Vielen Dank, an alle, die mitgemacht haben.

Collect phase

Во оваа фаза ќе се собираат сите идеи за решение кои ги имаат младите во врска со читалната која им е неопходна.

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation