finished

24/7 Читална во Битола

На младите во Битола многу им е потребна читална која ќе работи секој ден во секој момент бидејќи многу од нив им треба безбеден и тивок простор за читање и учење.

Timeline

info

Овој проект има цел со кој ќе им се овозможи на младите простор во кој ќе можат мирно и безбедно да учат и читаат за сите нивни цели.

Contact for questions

Марија Бошеска

Telephone: +38977991291

Email

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Collect phase

Во оваа фаза ќе се собираат сите идеи за решение кои ги имаат младите во врска со читалната која им е неопходна.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation