beendet

Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine

Ko razmišljaš o poklicu, ki ga želiš opravljati, imaš vprašanja, pričakovanja, razmišljaš o potrebnih znanjih, veščinah. Sporoči, kaj te skrbi, katera znanja, veščine se ti zdijo pomembna?

Zeitleiste

Information

Pri razmišljanju o poklicu, ki si ga želiš, je potrebno upoštevati svoje interese, želje, sposobnosti. Želimo si izbrati poklic, ki nas veseli. Razmislek o tem gotovo prinaša mnoga vprašanja, določene skrbi in seveda tudi pričakovanja. Kakšna so tvoja pričakovanja? Katera vprašanja si postavljaš? Od koga pričakuješ odgovore? Kaj te skrbi? Kakšno vlogo bodo pri opravljanju poklica igrala pridobljena znanja in veščine? Katera si želiš še razvijati, nadgrajevati in se vseživljenjsko učiti in kdo ti naj pri tem pomaga?

Cilj tega projekta je, da nam sporočiš svoje razmišljanje o bodočem poklicu.

Kontakt für Rückfragen

Petra Zega

petra.zega@zpms.si

Danke für deine Teilnahme!

Dieses Projekt ist bereits vorbei. Vielen Dank, an alle, die mitgemacht haben.

Katera znanja in veščine se ti zdijo pomembna, tvoja pričakovanja, skrbi?

Sporoči tvoje razmišljanje, odgovore na zastavljena vprašanja.

Vaše predloge in komentarje bomo skrbno pregledali in strnili v dokument, kjer bomo povzeli tudi to, o čemer ste razpravljali na šolski, občinski in medobčinski ravni. Objavljen bo v elektronski obliki in dostopen na spletni strani Zveze prijateljev mladine Slovenije, pod programom Otroški parlamenti. Posredovali ga bomo odločevalcem, jih nagovorili, da ga preučijo in pričnejo z uresničevanjem vaših predlogov ter tako dokažejo, da vas jemljejo resno. Z obravnavo teme bomo nato nadaljevali v prihodnjem šolskem letu, kar vam bo omogočilo nadgradnjo zaključkov, uresničevanje idej in pregled udejanjanja vaših predlogov.

andere Projekte dieser Organisation