beendet

Средношколско учество и организирање

Можност учениците да ги претставуваат нивните идеи,знаења и искуства,со цел да го подобрат нивното училиште. Клучно прашање: Кој е прашан,за што и како?

Zeitleiste

Information

Целта е младите да развијат почит кон демократијата и чувство за способност и одговорност за учество. Имањето глас не подразбира едноставна можност да се комуницираат/ изложуваат и шират/ идеи и размислувања, туку да се има моќ да се влијае врз промена. 

Danke für deine Teilnahme!

Dieses Projekt ist bereits vorbei. Vielen Dank, an alle, die mitgemacht haben.

Средношколско учество и организирање

Ве замолувам за брз и објективен одговор. Благодарам на одвоеното време.

Kommentare

Die Initiator*innen haben noch keine Informationen zu den erwarteten Ergebnissen des Projekts bereit gestellt.

andere Projekte dieser Organisation