Μειωμένα εισιτήρια

Βάσει της πρότασης 1 "Να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους νέους σε δομές (π.χ. θέατρα, μουσεία) και σε προγράμματα", προτείνουμε οι ειδικές τιμές και τα μειωμένα εισιτήρια να μην υπάρχουν μόνο για τους φοιτητές αλλά για όλους τους νέους ηλικίας 18-35, ανεξαρτήτου εκπαίδευσης. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί από τον ΟΝΕΚ μία αντίστοιχη κάρτα όπως είναι η Youthcard και να ισχύουν αυτές οι μειωμένες τιμές για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Comments