Σεμινάρια μη τυπικής μάθησης στα σχολεία προς μαθητές και εκπαιδευτικούς

Βάσει της πρότασης 3 "Να προωθηθεί η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης", προτείνουμε όπως το Υπουργείο Παιδείας:

  • διεξάγει σεμινάρια στα σχολεία προς μαθητές σχετικά με το τι είναι και τα οφέλη της
  • διεξάγει σεμινάρια ή  βιωματικά εργαστήρια προς εκπαιδευτικούς για τη μη τυπική μάθηση και να τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν trainers. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται και το life-long learning.   

Comments