Συμβουλευτικό Όργανο ΥΠΠ

Προτείνουμε προς το ΥΠΠ να αξιοποιήσει τους νέους εκπαιδευτές οι οποίοι παρακολούθησαν-συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και έκαναν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό (πχ. μέσω Erasmus Placement), και να δημιουργήσει ένα συμβυλευτικό όργανο το οποίο θα συμβουλεύει τους "policy officers" του υπουργείου. Έναλλακτικά, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα στους νέους να μοιράζονται τις εμπειρίες τους σε μια αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠ και αυτοί ακολούθως να τα προωθούν στους "policy officers".

Comments