finished

Велосипедски патеки во Битола

За Битола императивно е да се направат велосипедски патеки кои ќе овозможат велосипедистите да се побезбедни.

Timeline

info

Со овој проект ние сакаме да се започни иницијатива за долго очекуваните и потребни велосипедски патеки кои ќе придонесат многу за безбедноста на секој жител на општина Битола.

Contact for questions

Марија Бошеска

Telephone: +38977991291

Email

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Collect phase

Во оваа фаза ние ќе собираме идеи со кои ќе се трудиме да ги решиме проблемите на младите во општина Битола.

0 0 0

Bicycle Problems

Umut Aug. 31, 2022

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation