Zagotovite si sredstva za svoj projekt

Brez denarja ni projekta! Tudi če vašo organizacijo vodijo prostovoljci, je skoraj nemogoče projekt izvajati brez stroškov.

Zagotavljanje sredstev je zelo specifičen izziv. Zelo koristen način za začetek je, da se obrnete na svoj nacionalni svet za mlade »Svet Vlade RS za mladino« (informiranje). Ta ima strokovno znanje pri svetovanju o teh zadevah in nihče ne pozna bolje okolja za udeležbo mladih v vaši državi.[1]Drug način za zagotovitev sredstev je priprava zahtevka za fundacije ali programe, ki financirajo projekt za participacijo  mladih. Oglejte si na primer programe Erasmus+[2] in Evropske mladinske fundacije[3], da vidite, ali se vaš projekt ujema s katerim od njihovih letnih razpisov. In nazadnje, če bi javna uprava posebej zaprosila za vaš projekt ali ga odobrila, bi lahko izpostavili, da naj poiskusijo v svojem proračunu poiskati denar za krithe stroškov projekta.  

Ko si zagotovite sredstva za svoj projekt, morate pripraviti proračun – ali spremeniti različico, ki ste jo morda že naredili, če ste zaprosili za sredstva prek programa. Pri tem je program Excel vaš najboljši prijatelj. Število različnih proračunskih postavk in stopnja podrobnosti, ki ju morate uporabiti, sta odvisna od vašega vira financiranja. Vedno upoštevajte proračunska pravila ponudnika financiranja! Vendarso osnovne proračunske postavke praviloma stroški za plačo in stroški za blago. Ko imate jasno predstavo o razpoložljivem proračunu, boste veliko lažje oblikovali realističen postopek  eParticipacije. Na primer, ko poznate proračun za blago, bo to načelo vodilno pri odločanju o številu in obsegu osebnih participativnih dejavnosti. Enako velja za proračun za plačo. Ta proračun vam bo pomagal oceniti število delovnih ur, ki jih lahko dodelite za načrtovanje in izvajanje različnih projektnih dejavnosti.  

Upoštevajte, da proračun ni stabilen dokument. Proračun prilagodite, kadar koli se spremeni vaš projektni načrt – vedno mora biti posodobljen.[1] Nacionalni svet za mlade (informiranje) lahko poiščete tako, da pregledate sezname članov Evropskega mladinskega foruma.(http://www.youthforum.org/about/member-organisations) ali ERYICA – Evropska agencija za mladinsko informiranje in svetovanje (http://eryica.org/page/member-organisations)

[2] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

[3] http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation