Naši OPIN ambasadorji

Ste novinec v OPIN-u in bi radi pripravili projekt, pa ne veste kako? Stopite v stik z enim od naših lokalnih ambasadorjev. Z veseljem vam bodo pomagali!

Razvojni center Srca Slovenije

Anita.jpg

Anita Molka

anita.molka@razvoj.si

Razvojni center Srca Slovenije že od leta 2000 vodi, koordinira in povezuje razvojne projekte območja. Ekipa v sodelovanju s številnimi lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi partnerji uresničuje projekte za izboljšanje kakovosti življenja ljudi v regiji. V različne projekte vključuje tudi mlade in mladinske organizacije ter jih spodbuja k aktivni vlogi v družbi, omogoča izobraževanje v tujini v okviru projektov Erasmus+ in jih povezuje z drugimi lokalnimi akterji na različnih področjih. Ponuja podporo mladinskim organizacijam, mladim in drugim pri vseh korakih izvajanja participativnih projektov.

Projekt kot dobra praksa: Zbiranje idej - “Brainstorming”

Agenzija Zghazagh

simon.jpg

Simon Schembri

agenzija.zghazagh@gov.mt

Aġenzija Żgħażagħ mladim zagotavlja čas in prostor za sklepanje prijateljev, učenje na nove načine in razvoj svojih talentov prek naših regionalnih služb za mlade in našega obsežnega programa opolnomočenja.

Projekt kot dobra praksa: Pregled besedila

Koalicija mladinskih organizacij SEGA

Leila.jpg

Lela Jurukova

lelaj@infosega.org.mk

SEGA je nacionalna platforma mladinskih organizacij, ki se zavzema za lobiranje potrebnih zakonskih sprememb in je zavezana k podpori mladinskega aktivizma, dostopu do informacij in sodelovanju mladih v aktivnostih za reševanje njihovih problemov. Naše poslanstvo je okrepiti vpliv mladih, kar bo spremenilo razvoj naše države, ter sodelovati pri odločanju na državni in lokalni ravni o vprašanjih, ki jih neposredno zadevajo. SEGA kot trajnostna in razvita mladinska koalicija omogoča mladim, da verjamejo vase, uresničujejo svoje interese, ustvarjajo in gradijo.

Mladinskim organizacijam in mladim nudimo podporo pri vzpostavljanju njihovih projektov sodelovanja in e-participacije.

Projekt kot dobra praksa: Zbiranje idej z glasovanjem

Youth Horizon

david.jpg

David Jinjikhadze

david.jinjikhadze@gmail.com

Youth Horizon je neprofitna in nevladna organizacija s sedežem v Gruziji. Njihovo poslanstvo je mladim omogočiti aktivno državljanstvo in priložnosti za socialno vključenost.

Projekt kot dobra praksa: Prostorski idejni izziv