Politika varstva zasebnosti

Varstvo osebnih podatkov kot temeljno načelo.

Varnost osebnih podatkov naših uporabnikov nam je nadvse pomembna. Zagotavljamo vam, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in pazljivo ter zagotavljali visoke standarde varnosti osebnih podatkov. Ker seveda spoštujemo določila Direktive 95/46/ES o varstvu osebnih podatkov in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, osebne podatke zbiramo in obdelujemo v mejah, ki jih določajo te politike varstva zasebnosti.

Politika varstva zasebnosti pri uporabi Adhocracyja

1 Evropski strežniki

Podatki na platformi se bodo shranjevali izključno na evropskih strežnikih, za katere velja evropska zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.

2 Prijava

S prijavo na (ime platforme) se strinjate s postopki obdelave podatkov, ki so opisani v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov in ki nam omogočajo zbiranje, obdelavo in uporabo podatkov, ki omogočajo individualno prepoznavanje (glej tudi poglavje 4.7c).

3 Mladoletne osebe

Če ste mladoletna oseba (mlajša od 18 let), s prijavo izjavljate, da vaši starši oziroma skrbniki soglašajo z uporabo platforme in postopki obdelave osebnih podatkov, ki so opisani v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov.

4 Preklic soglasja

Svoje soglasje lahko seveda tudi kadar koli prekličete. O tem nas lahko obvestite po navadni ali elektronski pošti na (kontaktni podatki ustreznega partnerja projekta EUth ali osrednje kontaktne osebe platforme, v izvirniku info@liqd.net). Zatem boste v tiskani ali elektronski obliki prejeli podatke o naravi osebnih podatkov, ki smo jih shranili o vas; tak zahtevek preprosto vložite po elektronski pošti.

5 Način in obseg zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo, ko se prijavite na naši platformi in ko uporabljate naše storitve. Podobno in v določenem obsegu shranjujemo tudi podatke, ki se nanašajo na vašo uporabo naših storitev. Poleg tega shranjujemo tudi podatke o vaših objavah na naših strežnikih, da so lahko (t.i. vsebinski) podatki na voljo tudi drugim (v obsegu, ki ga določi posamezni uporabnik).

Tako ločimo naslednje podatke:

a) Osnovni podatki

Ob prijavi vas pozovemo za naslednje podatke: elektronski naslov, geslo (ki je vedno prikazano v šifrirani obliki) in uporabniško ime.

Zgoraj omenjeni podatki so vaši osnovni podatki. Te potrebujemo za upravljanje uporabniških računov in vzpostavitev stika z uporabniki, kadar je to potrebno. Izrecno vas opozorimo, da za uporabniško ime uporabite psevdonim ali svoj elektronski naslov, da tretje strani in drugi posamezniki na podlagi tega podatka ne morejo odkriti vašega pravega imena.

Seveda so naša okna za vnos šifrirana s http, da tretje strani ne morejo prebrati, kar vpišete.

b) Uporaba podatkov, uporaba vašega profila, piškotki

Načeloma lahko uporabljate naša spletišča, ne da bi nam razkrili podatke, po katerih ste osebno prepoznavni. Vendar se pri uporabi spletišč zbirajo različni podatki, za katere velja naslednje:

1 Kadar naša spletišča obiščejo prijavljeni uporabniki ali drugi spletni uporabniki, nekatere podatke shranimo v takoimenovanih dnevniških datotekah. Tako datoteko sestavlja IP-naslov, začetni in končni čas obiska, podatek o količini prenesenih podatkov in o podstraneh (ime platforme), ki so se naložile. Dnevniške datoteke shranjujemo in zbiramo iz varnostnih razlogov, da bi lahko natančneje prepoznavali in razumeli primere zlorabe ali napačne uporabe naših storitev. Zato izrecno shranimo vaš IP-naslov za največ 14 dni za namene varnostne odobritve, ko nekaj objavite na spletišču.

2 Z uporabo dnevniških datotek med drugim zbiramo in pridobivamo podatke o uporabi naše storitve. Tako lahko na primer izvemo, katera spletišča so najbolj priljubljena in katera največkrat v uporabi, kako poteka interna usmeritev po spletišču itd. Z izsledki te analize po obdelavi podatkov pridobimo izključno statistične in anonimne podatke, saj po 14 dneh izbrišemo vse shranjene IP-naslove. Z uporabo teh podatkov uredniško in tehnično optimiziramo svoje storitve. Uporabimo jih tudi za znanstveno raziskovanje v okviru projekta EUth (glej informacije o projektu, vzorec v poglavju 8.1 in povezave). To na primer pomeni, da ne vemo, kakšno uporabniško vedenje je ljubše vam, vemo pa, da se neki neznani uporabnik vede na določen način. Nimamo nobenega razloga ali interesa za prepoznavanje posameznikov na podlagi njihovega IP-naslova. Zbiranju, shranjevanju in uporabi podatkov v skladu s poglavjem 4.6 lahko kadar koli ugovarjate – izjema so podatki, ki jih shranjujemo iz varnostnih razlogov.

3 Poleg zgoraj omenjene dejavnosti uporabljamo tudi piškotke, in sicer v okviru omejitev spletišča.
S piškotki pridobivamo podatke o vpisu, o vrsti in različici vašega brskalnika, o datumu in uri vašega obiska in številko piškotka. Uporaba piškotkov med postopkom prijave in v okviru omejitev naših storitev je omogočena zato, da vas prepozna kot uporabnika vsakič, ko znova obiščete našo stran, potem ko končate sejo na našem spletišču. Če bi radi ustavili ali preprečili uporabo piškotkov, lahko z nastavitvami v svojem brskalniku prekličete soglasje k uporabi, prehajanju in shranjevanju piškotkov. Če želite izvedeti, kako ta funkcija deluje v vašem brskalniku, priporočamo uporabo funkcije Pomoč v brskalniku, vprašanja in druge dileme v zvezi s tem pa naslovite na razvijalca brskalnika.

c) Podatki o vsebini

Ko je vaš uporabniški račun potrjen, lahko objavljate, komentirate itd. Če želite, lahko tudi izpopolnite svoj uporabniški profil, in sicer tako, da vanj vpišete podatke o sebi in naložite profilno sliko. Te informacije in vaša objavljena stališča lahko z vami poveže katera koli tretja stran, ki uporablja naše spletišče.
Podobno moramo shraniti tudi podatke o uporabniških profilih in objavah. Bodite pozorni na to, katere osebne podatke razkrijete, saj lahko do njih dostopa vsakdo, ki uporablja svetovni splet. Povsem od vas je odvisno, ali boste kaj objavili ali ne in ali boste v svoj uporabniški profil vnesli dodatne podatke o sebi. Vendar vpišite podatke v svojem uporabniškem profilu šele, ko se zavedate vseh posledic njegove uporabe in ko se seznanite z vsemi podatki o uporabi in možnimi nastavitvami v svojem uporabniškem profilu (glej spodaj). Prosimo, da v svojem profilu ne naložite uporabniške fotografije, ki vas realno prikazuje, da boste ostali anonimni, kar ste dosegli že s tem, ko ste izbrali ustrezen psevdonim.

6 Posredovanje podatkov tretjim stranem, javna objava, znanost

a) Posredovanje podatkov

Tretjim stranem posredujemo podatke le v naslednjih primerih:

– ko je to potrebno za izvajanje veljavnega pogodbenega razmerja z vami ali za uveljavljanje naših terjatev ali pravic v razmerju do vas,

– v primeru zavezujočih zakonitih zahtevkov vladnih ustanov, še zlasti organov pregona in regulatornih organov, in v primeru prenosa kot odgovor na grožnje javnemu redu in miru ter za preganjanje kaznivih dejanj,
 in/ali kadar to od nas kako drugače zahteva zakonodaja.

a) Javna objava

Vse vaše objave, glasovanja in komentarji na (ime platforme) so javni in se posredujejo drugim, s čimer so del spletnega sodelovanja.
Povsem od vas je odvisno, kaj boste objavili. Ker so vaše objave vezane na vaše uporabniško ime, ki ga lahko vidijo vsi s spletno povezavo, vas znova pozivamo, da si za uporabniško ime izberete psevdonim, s katerim vas ne bo mogoče osebno prepoznati. Ne pozabite, da lahko spletni iskalniki obnovijo vsebino vaših objav. Upoštevajte, da so vsebine na spletu zlahka dostopne in da so vaše objave javne. Sodelovalni projekti na platformi bodo ostali na voljo v našem arhivu. V prispevkih bodo omenjeni tudi uporabniki, ki platforme ne uporabljajo več (vendar bomo v tem primeru <uporabniško ime> zamenjali z <anonimnim> profilom).

c) Znanost

Znanstvene raziskave v okviru projekta EUth
Vaše uporabniško obnašanje bomo v okviru projekta EUth analizirali anonimizirano. Te anonimne podatke bodo partnerji projekta posredovali v bazo raziskovalnih podatkov, pridobljenih v okviru z javnimi sredstvi financiranih projektov Obzorje 2020 (program EU za financiranje raziskav in inovacij). Obzorje 2020 je program, v okviru katerega Evropska komisija spodbuja projekte raziskav in razvoja na evropski ravni, tj. v katerih sodelujejo partnerji iz več evropskih držav. Program traja od leta 2014 do leta 2020.

7 Vpis z zunanjimi uporabniškimi računi

Če imate uporabniški račun tretjega razvijalca, ki vam omogoča vpis na (ime platforme) z uporabo njihovega uporabniškega računa (npr. da se vpišete z OpenID računom), v ustrezna okenca na prijavni strani preprosto vpišite svoje vpisne podatke.
Vpis bo izvedel in obdelal naš strežnik, dejanski vpis pa se bo izvedel prek tretjega ponudnika storitev. Na podlagi tega vpisa podatke, ki jih prejmemo, povežemo z uporabniško ID-oznako, ki nam pove, da ste se prijavili s to uporabniško ID-oznako. Ti podatki nam zadostujejo, da vam dovolimo neposreden dostop do vašega računa na Opinu. Med tem procesom prejmemo in evidentiramo informacijo, da bi se neki preverjeni uporabnik rad vpisal v (ime platforme), in dokaj neuporabno ID-oznako (uporabniški dostop). Ali bomo prejeli še katere druge podatke ali ne, je odvisno od ustreznega tretjega ponudnika storitev in nastavitev uporabnika, ki jih je ta določil za svoje podatke pri tretjem ponudniku storitev. Odvisno od ponudnika storitev in vaših zadevnih nastavitev lahko prejmemo najrazličnejše podatke, najpogosteje elektronski naslov in uporabniško ime. Med celotnim procesom upoštevamo tudi, da ste se vpisali z uporabo zunanjega profila. Zgoraj omenjena pravila veljajo tudi za vaše obiske na našem spletišču na zgoraj omenjene načine.

8 Povezave na druga spletišča

Na naši spletni strani so povezave na spletne strani ponudnikov drugih storitev, ki z našo storitvijo niso uradno povezani. Ko kliknete na povezavo, nimamo več nobenega vpliva na obdelavo in prenos podatkov tretjim stranem (npr. o vašem IP naslovu in URL povezave), do česar je prišlo s klikom na povezavo. Ker nimamo nobenega vpliva na ravnanje tretjih strani, ne prevzemamo odgovornosti za obdelavo podatkov s strani takšnih tretjih strani.

Na našem spletišču so objavljeni tudi gumbi in povezave na družbena omrežja in sorodna spletišča. Za ta spletišča Opin uporablja rešitev z dvojnim klikom, ki aktivira prenos podatkov na družbena omrežja šele, ko uporabnik da soglasje za to. Če uporabnik želi deliti vsebine z Opina ali klikne na povezavo do družbenega omrežja, se ga pozove, da še enkrat klikne in tako omogoči delovanje in prenos podatkov na ustrezna druga spletišča in storitve.

9 Razkritje, spremembe, brisanje, blokiranje

Na vašo pisno zahtevo vam lahko posredujemo podatke o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo na vas, so shranjeni na naših strežnikih. Vsak uporabnik lahko kadar koli izbriše svoj uporabniški profil.

10 Varnost

Uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe in tako zagotavljamo, da se osebno prepoznavni podatki naših uporabnikov ne izgubijo, niso neprimerno spremenjeni ali da do njih nepravilno ne dostopajo tretje strani. Naši varnostni ukrepi so tudi šifriranje podatkov v TLS, samodejno zapisovanje sprememb, tudi identitete procesorja, zagotavljanje, da ima do strežnika dostop le malo zaposlenih pri Liquid Democracy e.V., delovanje strežnika v pred izpadom varnim in zaščitenim središčem za podatke Hetzner Online AG, redno varnostno kopiranje podatkov na ločenih strežnikih. V vsakem primeru naše spletišče dovoljuje dostop do podatkov, po katerih ste vi osebno prepoznavni, samo določenim osebam, ki smo jih za to izrecno pooblastili, in sicer za namene uresničevanja zgoraj navedenih ciljev njihovega varstva.

11 Pošiljanje sporočil

a) Pošiljanje sporočil med uporabniki

Programska oprema omogoča pošiljanje zasebnih sporočil drugim uporabnikom in prejemanje zasebnih sporočil od drugih uporabnikov. Teh sporočil ne bomo objavili niti brali, razen če jih boste izrecno objavili sami. Vendar si pridržujemo pravico v okviru zakonskih omejitev, da ta sporočila shranjujemo na naših strežnikih.

b) Sporočila, ki vam jih pošljemo mi

S prijavo sprejemate splošne pogoje, po katerih vam lahko v izjemnih primerih pošljemo elektronsko pošto na elektronski naslov, ki ste nam ga posredovali (npr. za znanstvene raziskave v okviru projekta EUth in za nadaljnji razvoj naše platforme). Zavezujemo se, da vam po elektronski pošti ne bomo pošiljali nobenih oglasnih sporočil.

12 Analitične storitve

Naše spletišče uporablja tako imenovano storitev za spletne analize Piwik, ta uporablja piškotke, ki so tekstovne datoteke ter se shranijo na vašem računalniku in nam omogočajo temeljito analizo uporabe našega spletišča. V ta namen se podatki o uporabi, ki jih pridobi piškotek (vključno s skrajšanim IP-naslovom), prenesejo na naš strežnik in se tam shranijo za uporabo v analizi. Tako optimiziramo tudi spletišče. Med tem procesom je vaš IP-naslov takoj anonimiziran, da vi kot uporabnik ostanete anonimni. Analizo prispevkov vsebin izvajamo ločeno od vašega uporabniškega imena, tj. anonimno. Podatkov, ki jih pridobi piškotek, ne razkrivamo tretjim stranem. Uporabo piškotkov lahko tudi zavrnete, in sicer tako, da v svojem brskalniku izberete ustrezne nastavitve, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na našem spletišču.

Če se ne strinjate s shranjevanjem in analizo podatkov vaših obiskov našega spletišča, lahko preprosto s klikom miške kadar koli prekličete soglasje k shranjevanju in uporabi teh podatkov. V tem primeru se v vaš brskalnik shrani takoimenovani piškotek za onemogočanje piškotkov (optout), kar pomeni, da Piwik ne zbere nobenih podatkov o vaši seji. Pozor: če boste izbrisali vse piškotke, boste izbrisali tudi piškotek za onemogočanje piškotkov in ga boste zato morda morali znova aktivirati.

13 Nestrinjanje

Lahko se odločite, ali se sme v vaš brskalnik naložiti piškotek za analizo obiska spletne strani (web analytics), ki upravljavcu spletišča omogoča zbiranje in analiziranje raznih statističnih podatkov.
Če se s tem ne strinjate, kliknite na spodnjo povezavo, da se v vaš brskalnik shrani piškotek Piwik za onemogočanje piškotkov.
 

Varstvo osebnih podatkov pri uporabi aplikacije FlashPoll

Varstvo osebnih podatkov pri uporabi aplikacije FlashPoll je urejeno kot del projekta Developing a Municipal FlashPoll Tool (Razvijanje orodja FlashPoll za občine) v priročniku Manual for Successful Mobile Participation (priročnik za uspešno mobilno sodelovanje) v poglavju FlashPoll and Privacy (FlashPoll in varstvo osebnih podatkov) (str.22).12 Skrbi za varstvo lokalizacijskih podatkov in odgovorov, oddanih prek aplikacije.

1 Evropski strežniki

Podatki na platformi se bodo shranjevali izključno na evropskih strežnikih, za katere velja evropska zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.

2 Soglasje

S prenosom aplikacije in njeno uporabo uporabniki soglašajo z uporabo svojih lokalizacijskih podatkov in anonimnih odgovorov v okviru uporabe aplikacije (izjava o omejitvi odgovornosti, podobna splošnim pogojem).

3 Varstvo lokaliziranih podatkov, ločevanje podatkov

Podatke o lokaciji bomo uporabili izključno zato, da bodo ankete prilagojene posameznim lokacijam uporabnikov, saj uporabnik prek aplikacije odgovarja na vprašanja o točno določenih lokalnih zadevah (npr. »Kaj bi bilo treba zgraditi na tem mestu? A, B ali C?«). Lokalizacija se uporablja ločeno od anonimnih odgovorov, zato uporabnikov na podlagi odgovorov ni mogoče prepoznati. Ne uporabljamo prepoznavanja uporabnikov, ampak se takoj izvede naključno ID-šifriranje, zato ni mogoča povezava med odgovori in uporabniško ID-oznako ali konkretnim uporabnikom. Iz odgovorov, lokalizacijskih podatkov ali uporabniških ID-oznak se ne ustvarjajo uporabniški profili.

4 Anonimizacija

Vsi odgovori v okviru aplikacije FlashPoll se takoj anonimizirajo, z uporabniško ID-oznako pa ni mogoče sklepati o sodelujočih v anketi. Uporabniki naprav z androidnim sistemom aplikacijo FlashPoll prenesejo prek svojega računa pri Googlu, ob tem pa ni mogoče uporabiti nobenih drugih uporabniških podatkov iz uporabniških računov pri Googlu, niti se Googlu ne posredujejo nobeni podatki.

5 Brez prenosa podatkov tretjim stranem

Z lokalizacijskimi podatki in odzivi ravnamo skrbno; uporabljamo jih izključno za namene projekta in jih ne bomo posredovali tretjim stranem. Odgovore bomo uporabili izključno anonimno.