Kodeks ravnanja

Hompepage_Startyourown.png

1 Spoštljiv odnos

V virtualnem okolju veljajo enaka pravila ravnanja kot v vsakdanjem življenju. Nujno je medsebojno spoštovanje, ne glede na to, ali komunicirate v živo ali v virtualnem okolju. Pravica do svobode izražanja ostaja nedotakljiva.

2 Nezakonita, neetična in neprimerna vsebina

Nezakonita, neetična in neprimerna vsebina ni sprejemljiva; to vključuje pornografsko, skrajno desničarsko, rasistično, diskriminatorno, seksistično, nasilno in antisemitsko vsebino.

3 Neodgovorno ravnanje

Spodbujanje ali zavzemanje za neodgovorna, škodljiva, nasilna, nezakonita ali kako drugače neetična dejanja ni sprejemljivo in kršitelj bo izključen iz skupnosti.

4 Kritičnost

Spodbuja se konstruktivna kritika. Vendar to ne pomeni, da so dobrodošli ali sprejemljivi žalitve, obrekovanje in grožnje. Poskusite biti karseda objektivni in konstruktivni. Vsak uporabnik ima pravico izraziti kritiko. Dajte drugim priložnost, da odgovorijo na vaše mnenje.

5 Komunikacija

Cilj te platforme je spodbujati odprt pogovor med vsemi člani. Platforma bo zaživela ob aktivnem sodelovanju njenih članov. Programje vsem omogoča izražanje lastnega mnenja, tudi mnenja, s katerimi se morebiti ne strinjate. Vendar to ne pomeni, da ima kdor koli pravico kogar koli žaliti, mu škoditi ali ga obrekovati. Svoje prispevke pred objavo skrbno preglejte ter upoštevajte, da ironija in sarkazem v pisni obliki nista najbolj razumljiva. Iz razmeroma majhnih nejasnosti lahko zrastejo hudi nesporazumi. Zato bodite pozorni na svoje prispevke.

6 Spletni bonton

Od vsakega člana, ki uporablja platformo, se pričakujeta vljudnost in bonton. Etično primerno in prijazno obnašanje je dobrodošlo, močno pa se odsvetujejo pokroviteljske ali omalovažujoče pripombe. Vsebina se ocenjuje po svoji kakovosti, ne po izvoru.

7 Varstvo zaupnosti

Upoštevajte, da je Opin.me javno dostopno spletišče. Informacije, ki jih tu razkrijete, bodo javno dostopne. Zaupni ali osebni podatki naj ostanejo zasebni ali jih razkrijte drugim le v osebnih pogovorih v drugem načinu sporočanja. Ne pozabite, da imajo lahko vaša politična mnenja in spletna dejanja posledice v resničnem svetu. Zaradi lastne varnosti vam priporočamo uporabo psevdonima.

Zahvaljujemo se Eveline Marti, ki nam je pri pripravi tega kodeksa pomagala s svojimi smernicami.