👉

Одлично и истиот да биди политички независен и да бидат вклучени кадарни луѓе а не само колку да има !

Komentarji