Изглед

Според мене, ова би бил супер проект поради тоа што објектот се најдува во центарот на градот, па би било добро доколку се обнови изгледот на истиот.

Komentarji