Локација на шелтерот

Предлагам Шелтер центарот да е лоциран надвор од градот. 

Komentarji