Mladinsko organiziranje in participacija

GeorgeII Moderator

  • ureditev prostorov!;
  • sofinanciranje mladinske organizacije;
  • spodbujanje delovanja med mladinskimi organizacijami;
  • pomoč pri pripravi raznih vlog (razpis, prireditve, …),
  • aktivna promocija kluba

Komentarji