Отварање на Тениско игралиште околу Вештачкото езеро во Прилеп

Marice Moderator

Младите средношколци имаат идеја за отварање на тениско игралиште околку вештачкото езеро во Прилеп.

Komentarji