Πλατφόρμα με κανονισμούς

Βάσει των προτάσεων 5 & 4, προτείνουμε προς τον Επίτροπο Εθελοντισμού να δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου θα καταγράφονται όλοι οι κανονισμοί τους οποίους πρέπει οι ΜΚΟ να εφαρμόζουν για την καλή διαχείρισή τους και τη σωστή μεταχείριση των εθελοντών τους. Επίσης να είναι υποχρεωμένες οι ΜΚΟ να δημοσιεύουν τους κανονισμούς στις ιστοσελίδες τους.

Komentarji