Prosti čas šport in kultura

GeorgeII Moderator

  • sofinanciranje športnih, kulturnih prireditev društev;
  • omogočen cenejši najem športnih prostorov;
  • ureditev/obnova/izboljšave obstoječe športne infrastrukture;
  • ureditev nove športne infrastrukture;
  • ureditev Rokovnjaškega gozdička/oživitev (letni kino);
  • prostor za glasbene skupine (vpisovanje v razpored);
  • razpis za obogatitev programa kulturnih dvoran;
  • lažji dostop do kulturnih dvoran za mlade

Komentarji