Турска Бања

Сметам дека ова е многу добра идеја, затоа што овој објект е во строгиот центар на градот и е потполно уништен со што дава лош изглед на градот. Од друга страна пак ова е нешто што многу долго време во Прилеп не функционира и доколку се оствари оваа идеја ќе привлечи големо внимание и посетеност.

Komentarji