უცხო ენების კლუბი

lia
განათლება და ინფორმირება

ადამიანისთვის და მით უმეტეს ახალგაზრდისთვის საინტერესო და აუცილებელია უცხო ენების ცოდნა. ნებისმიერ ვაკანსიაში წერია, რომ აუცილებელია რომელიმე უცხო ენის ცოდნა, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება ქობულეთში იყოს ადგილი, სადაც ადამიანები შეისწავლიან სხვადასხვა ენას, გაეცნობიან ქვეყნის კულტურას წაიკითხავენ, უყურებენ და ისაუბრებენ უცხო ენებზე, ასევე შეისწავლიან გრამატიკას, წერასა და კითხვას. 

Komentarji