Zdravje in dobro počutje mladih

GeorgeII Moderator

  • spodbujanje akcij za zdravo življenje (za promocijo zdravega življenja/osveščanje);
  • informiranje o pomenu zdravega življenja

Komentarji