Rekrytering av unga deltagare

Rekrytering av unga deltagare


Utan deltagare finns det inget deltagandeprojekt. Rekrytering är ofta en av de mest tidskrävande uppgifterna i ett deltagandeprojekt – och det finns inga tecken på att rekrytering av deltagare för online-aktiviteter är enklare än att rekrytera dem för offline-projekt. Det räcker inte alltid med att ha skapat ett superprojekt.

Det första du behöver göra är att förbereda en rekryteringsstrategi. Du har redan identifierat de unga människor som du vill bjuda in för att delta i projektet. I rutan nedan har vi tagit upp ett urval av metoder som ofta används i deltagandeprojekt. Titta på dem och välj ut de metoder som passar ditt projekt och ditt land.


Förslag till rekryteringsmetoder både offline och online

Rekrytering vid personliga möten

Även om delar av ditt projekt händer online visar erfarenheten att det bästa sättet att rekrytera unga människor och få dem att bli intresserade av ett projekt är att träffa dem personligen. Ett sätt att göra detta är att träffas och presentera projektet för de unga människorna där de redan är: Till exempel i skolor


och ungdoms- och idrottsföreningar. Om du har unga ambassadörer kan det vara bra att involvera dem i dessa typer av besök, speciellt om du själv inte längre hör till den yngre generationen. Vid personliga möten kan de unga ambassadörerna förklara hur viktigt det är att unga människor uttrycker sina åsikter och därför bör delta i projektet. Ett annat alternativ är att be de personer med beslutsbefogenhet som stöder dig att gå med. På detta sätt erhåller de unga deltagarna budskapet att beslutsfattarna verkligen är intresserade av att lyssna på deras åsikter. 

 

Använd peer-to-peer-metoden

Denna metod liknar snöbollsmetoden som fungerar så här: De unga ambassadörerna bjuder in andra unga människor från sitt nätverk att delta, som sedan rekryterar unga människor från sina egna nätverk och så vidare.  

 

Skicka inbjudningsbrev

I samband med eDeltagande kan det låta som en gammaldags metod. Om man emellertid får en inbjudan i brevlådan med sitt namn på kommer det ofta att få mottagaren att känna sig lite mer speciell och han/hon tar då inbjudan på allvar. Du kan naturligtvis också skicka ett e-postmeddelande, men din inbjudan kan då lätt missas i en redan proppfull inkorg. Att kunna tillämpa denna metod kräver naturligtvis att du har tillgång till en adressbok. Det är dock mycket landspecifikt att få tillgång till och skaffa den här typen av register: i vissa länder kan du få adresserna via folkbokföringsmyndigheten. Ett annat alternativ är att köpa adresserna från ett marknadsundersökningsföretag. 

 

Rekrytering via telefon

Denna metod liknar metoden ovan. I stället för att skicka ett inbjudningsbrev ringer du upp de unga människorna. 

 

SoMe och webbplats

Du kan bjuda in unga människor att delta i ditt projekt genom online-annonser och öppna inbjudningar. Dina unga ambassadörer kan också spela en viktig roll här, eftersom de högst sannolikt är medlemmar i Facebook-grupper och liknande där de kan dela projektets annonser. Ta också en titt på tipset Skapa en kommunikationsstrategi för att synas offentligt!  


Om ditt projekt håller på i flera månader är rekrytering ingen engångsaktivitet. Det är något som sker kontinuerligt. I det här fallet måste du emellertid bestämma om det är viktigt att behålla samma grupp människor under hela processen, vilket inte nödvändigtvis måste vara fallet.

Om det är viktigt för projektets legitimitet att deltagarna är en mångsidig och representativ grupp unga människor måste du samla in demografiska data. Den här insamlingen av data kan emellertid inte utföras på OPIN-plattformen eftersom den bara begär ett minimum av data när du registrerar dig. Så börja med att läsa tipset Integritet och dataskydd: OPIN är en säker plats! Huruvida du ska sikta på mångfald (blandning av åsikter och erfarenheter) eller representativitet (statistiskt urval av befolkning) beror mycket på var du befinner dig i din process. Om du befinner dig i de tidiga stadierna av ditt projekt och samlar input, bör mångfald vara ditt val. Om du är långt framskriden i ditt projekt och röstar för, låt oss säga, olika politiska alternativ bör du sträva efter representativitet. I vilket fall som helst är metoden för att välja deltagare densamma.

Insamlingen av demografiska data bör göras när unga människor registrerar sig för projektet. När tiden för registrering har gått ut, bör du gå igenom alla registreringarna och sammanställa en grupp som speglar den demografiska fördelningen i samband med ditt projekt (t.ex. skoldistrikt, stad eller region). För att säkerställa att det bara är de valda unga människorna som deltar i online-aktiviteterna kan du skapa en privat process på OPIN. Ta reda på mer om detta i användarmanualerna för OPIN!


Exempel: Sociodemografiska kriterier

  • Kön

  • Åldersgrupp (t.ex. 15-20; 21-25; och 26-30) 

  • Geografisk zon

  • Utbildningsnivå

  • Yrke (t.ex. om projektet innefattar unga människor som avslutat sin utbildning)  

  • Annat sammanhang eller projektspecifika kriterier


Ett annat sätt att rekrytera en mångsidig grupp av ungdomar är att samarbeta med lokala skolor, idrottsföreningar eller liknande. Det här är också ett sätt att nå unga människor som normalt inte deltar i denna typ av verksamhet.