Rekruttér de unge deltagere

Rekruttér de unge deltagere


Uden deltagere er der ikke noget deltagelsesprojekt. Rekruttering er tit en af de mest tidskrævende opgaver i et deltagelsesprojekt – og der er ikke noget, der peger på, at online deltagelsesaktiviteter er nemmere end rekruttering til offline varianterne. At have udarbejdet verdens bedste projekt er ikke nødvendigvis nok.

Det første, du skal gøre, er at forberede en rekrutteringsstrategi. Du har allerede identificeret de unge mennesker, som du ønsker at invitere til at være en del af projektet. I boksen nedenfor har vi inddraget et udvalg af metoder, som ofte bruges i deltagelsesprojekter. Kig på den, og vælg dem, som passer til dit prrojekt og land.

Forslag til både offline og online rekrutteringsmetoder

Direkte rekruttering, ansigt til ansigt

Selvom dele af dit projekt foregår online, viser erfaringen, at den bedste måde at rekruttere unge mennesker på, og gøre dem opmærksomme på, og interesserede i et projekt, er at møde dem ansigt til ansigt. En måde at gøre det på, er at møde og præsentere projektet for de unge mennesker, dér, hvor de allerede er: For eksempel, på skoler og i ungdoms- og idrætsforeninger. Hvis du har unge ambassadører, kan det være nyttigt at involvere dem i disse besøg, specielt hvis du ikke er nogen vårhare selv. I øjenhøjde kan de unge ambassadører tale for vigtigheden af, at unge mennesker kommer med deres mening og derfor deltager i projektet. En anden mulighed er at spørge dine støtter med beslutningsstyrke, om de vil deltage. Dette vil signalere til de unge deltagere, at beslutningstagerne virkelig er interesseret i at høre deres mening. 

 

Brug ligemands-tilgangen

Denne metode minder meget om sneboldmetoden, som fungerer således: De unge ambassadører inviterer andre unge mennesker fra deres netværk til at deltage, som igen om rekrutterer unge mennesker fra deres netværk og så videre.  

 

Send invitationer ud i papirform

I sammenhæng med eDeltagelse kan det måske lyde lidt som en gammeldags metode. Men ved at finde en invitation med sit navn på i sin postkasse, får ofte modtageren til at føle sig en smule mere speciel, og tager dermed invitationen mere alvorligt. Du kan naturligvis også sende en e-mail, men en invitation bliver nemt overset i en allerede overfyldt inbox. For at kunne overføre denne metode, ved det naturligvis kræve at du har tilgang til en samling af adresser. Igen - at have tilgang til og kunne erhverve en sådan samling er i høj grad landespecifikt: i nogle lande kan du få adresserne gennem folkeregisteret. En anden mulighed er at købe adresser hos en markedsforskningsvirksomhed. 

 

Rekruttering pr. telefon

Denne metode ligner meget metoden ovenfor. I stedet for at sende et brev med en invitation, ringer du til de unge mennesker. 

 

SoMe og website

Du kan invitere unge mennesker til at deltage i dit projekt gennem online annoncer og åbne invitationer. Dine unge ambassadører kunne også spille en vigtig rolle her, da de højst sandsynligt er medlemmer af Facebook grupper og lignende, og derfor kan dele projektets annoncer. Kast også et blik på tippet Sammensæt en kommunikationsstrategi, som er offentligt synlig!


Hvis dit projekt forløber over flere måneder, er rekruttering ikke en engangsaktivitet. Det er noget, som sker uafbrudt. Det er dog i dette tilfælde vigtigt at du beslutter, om det er vigtigt at holde den samme gruppe af personer under hele processen, hvilket ikke nødvendigvis behøver at være tilfældet.

Hvis det er vigtigt for dit projekts legitimitet, at deltagerne udgør en forskelligartet og repræsentativ gruppe af unge mennesker, skal du indsamle demografiske data. Indsamlingen af data kan dog ikke foregå på OPIN platformen, da den kun beder om en minimal mængde data, når du tilmelder dig. Så begynd med at læse tippet Privatliv og databeskyttelse: OPIN er et sikkert sted! Om du bør gå efter diversitet (miks af meninger og erfaringer) eller repræsentativitet (statistisk stikprøve af population), afhænger i høj grad af hvor du er i processen. Hvis du er i de tidlige faser af dit projekt og indsamler inputs, så bør diversitet være nok. Hvis du er længere fremme i dit projekt og stemmer for, lad os sige, forskellige mulige politikker, så bør du gå efter et repræsentativitet. I alle tilfælde er metoden til at vælge deltagere den samme.

Indsamlingen af demografiske data bør ske under de unges tilmelding til projektet. Nå fristen for tilmelding er overskredet, bør du gennemgå alle tilmeldingerne og sammensætte en gruppe, som afspejler den demografiske fordeling i dit projekts sammenhæng (f.eks. skoledistrikt, by eller region). For at sikre, at det kun er de udvalgte unge mennesker, som deltager i online aktiviteterne, kan du opstille en privat proces på OPIN. Fü mere at vide om dette i OPIN Brugervejledningerne!


Eksempel: Socio-demografiske kriterier

  • Køn

  • Aldersgruppe (f.eks. 15-20; 21-25; og 26-30) 

  • Geografisk zone

  • Uddannelsesniveau

  • Beskæftigelse (f.eks. hvis projektet involverer unge, som har afsluttet deres uddannelse)  

  • Anden sammenhæng eller projektspecifikke kriterier


En anden måde at rekruttere en forskelligartet gruppe unge på, er at samarbejde med lokale skoler, idrætsforeninger eller lignende. Det er også måden at nå ud til de unge på, som normalt ikke deltager i sådanne ting.