Välj rätt metod(er) för att uppnå ditt/dina mål

Välj rätt metod(er) för att uppnå ditt/dina mål


Det finns massor av deltagandemetoder där ute. Den svåra uppgiften är att hitta exakt den metod som passar de mål du redan har skisserat. Detta kan vara krångligt, men OPIN-verktyget för beslutsfattning kommer att hjälpa dig. OPIN-verktyget för beslutsfattning* har utformats som ett frågeformulär där du tillhandahåller dina svar på ett antal frågor. När du är färdig med frågeformuläret kommer OPIN-verktyget för beslutsfattning att förse dig med en deltagandeprocess online som matchar ditt projekts behov. Baserat på vår erfarenhet rekommenderar vi dock starkt att du kombinerar online-komponenter och personliga möten. Det är naturligtvis möjligt att skapa en strikt onlineprocess, men du ökar vanligtvis oddsen för att genomföra ett framgångsrikt eDeltagande-projekt för ungdomar när personliga möten och onlinefunktioner går hand i hand.

Nedan beskriver vi två exempel på en eDeltagande-process för ungdomar. Den första processen är billigare och mindre tidskrävande än den andra. Här är det viktigt att betona att en lång deltagandeprocess med många steg och komponenter inte bör vara ett självändamål. Fler komponenter kan öka kvaliteten på en process, men det kan lika lätt bli en stor röra.

I det första av de två processexemplen startas eDeltagande-projektet för ungdomar med en stor personlig projektlansering där unga människor, beslutsfattare, pressen och andra intressenter är inbjudna. Processen börjar sedan online där de unga människorna blir ombedda att föreslå idéer och sedan rösta för de föredragna. Resultatet av processen är en värderad idékatalog som slutligen presenteras för beslutsfattarna på en presskonferens.

right method1_SV

Den andra processen kommer efter den första processen, men ytterligare två steg har lagts till: En personlig workshop där de unga människorna granskar, diskuterar och utarbetar de 10 bästa idéerna som samlats på OPIN-plattformen (se exempel på workshopprogram nedan) och en OPIN-omröstning där alla kan rösta för den (utarbetade) idé de föredrar. Resultatet som sedan presenteras på presskonferensen är en mer utarbetad katalog med de mest populära idéerna.

right method2_SV

För inspiration i samband med metoder för personliga möten uppmanar vi dig igen att kolla in åtgärdskatalogen Engage2020. Precis som i OPIN-verktyget för beslutsfattning fyller du i ett frågeformulär och åtgärdskatalog kommer därefter att föreslå flera lämpliga metoder för ditt projekt.


Exempel på program: Personlig workshop med OPIN-inslag

UNGDOMAR BESLUTAR”: 100 000 EURO FÖR UNGDOMSAKTIVITETER I DIN KOMMUN – HUR BÖR VI ANVÄNDA DEM?


LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017

09:30

REGISTRERING OCH FRUKOST


10:00

VÄLKOMMEN OCH INLEDNING TILL DAGEN


10:30

PRESENTATION AV IDÉER FRÅN IDÉSAMLINGEN PÅ OPIN


11:15

FÖRSTA OMGÅNGEN GRUPPARBETE

Personliga överläggningar och granskning och uppdatering av idéer med hjälp av OPIN-textgranskning


12:45

LUNCH


13:30

ANDRA OMGÅNGEN GRUPPARBETE

Personliga överläggningar och granskning och uppdatering av idéer med hjälp av OPIN-textgranskning


15:00

PRESENTATION AV GRUPPARBETE


16:00

UTVÄRDERING OCH VAD HÄNDER NU I PROJEKTET?

Påminn de unga människorna om att rösta på sin favoritidé på OPIN-plattformen med hjälp av OPIN-röstning


16:30 - ?

MOTTAGNING OCH FIRANDEFör att få tillgång till verktyget för beslutsfattning måste du registrera din organisation på OPIN. Du kan prova olika OPIN-funktioner och få mer information om registreringsprocessen här