Utarbeta en kommunikationsstrategi för att synas offentligt

Utarbeta en kommunikationsstrategi för att synas offentligt


Syftet med en kommunikationsstrategi är att öka medvetenheten om ditt projekt. Detta vill du ofta av två skäl: 1) Att fånga unga människors uppmärksamhet så att de kommer att delta i ditt projekt; och 2) för att uppnå att ditt projekt får inflytande. Kommunikation om ditt projekt kommer att öka dess synlighet som förhoppningsvis kommer att stärka engagemanget både hos de unga deltagarna och beslutsfattarna.

Du måste förbereda en strategi som riktar sig till var och en av dina målgrupper. Att utarbeta en strategi kan vara komplex, men behöver inte vara det. Du har redan kartlagt dina huvudmålgrupper – de unga människorna och beslutsfattarna – så nu behöver du bara bestämma de viktigaste meddelandena som du vill skicka till dem och hur dessa ska överföras. Kreativitet har inga gränser när det gäller vad exakt detta hur kan vara. Det kan till exempel vara reklamklistermärken för bärbara datorer och nyckelringar, händelser på lokala skolor, YouTube-videor med unga projektambassadörer som förespråkar projektet, en projektflyer, en intervju i lokaltidningen, ett pressmeddelande och så vidare. Slutligen beror detta hur på budskapets önskade mål och de tillgängliga resurserna.

Förutom de unga människorna och beslutsfattarna kan det vara bra att kommunicera om ditt projekt till en bredare publik. Denna insats kommer att öka medvetenheten om ditt projekt, och du kommer eventuellt att vinna viktiga berörda parter, som eventuellt kan hjälpa till att sprida ditt budskap. På tal om berörda parter bör du börja med att identifiera de personer och organisationer som också har en andel i de beslut som ska fattas eller i ungdomars eDeltagande i allmänhet. I samband med detta bör du tänka stort – både med hänsyn till olika typer av berörda parter (från det stora företaget till den lilla intressegruppen) och alla andra intressenter.

Nästa steg är att förbereda målinriktade kommunikationsinsatser. Detta omfattar att göra en översikt över de olika kommunikationsmedel som du kommer att använda för att kommunicera med dina olika målgrupper. Se ett vägledande exempel nedan som naturligtvis kan vidareutvecklas:

ComStrat_SV

Det är viktigt att kommunikation blir en kontinuerlig uppgift som löper genom projektets alla faser. Håll de unga människorna, beslutsfattarna och andra berörda parter kontinuerligt uppdaterade om projektutvecklingen för att upprätthålla deras uppmärksamhet. För att underlätta detta arbete rekommenderar vi att du förbereder en detaljerad plan där varje kommunikationsaktivitet beskrivs och planeras. Du bör ta tidslinjen för projektaktiviteterna som utgångspunkt. Det första budskapet du kan kommunicera för en bredare publik är till exempel att kommunen håller på att organisera ett projekt för ungdomars eDeltagande – redan det är en egen historia! Det är mycket viktigt att du börjar kommunicera om projektet så tidigt som möjligt, så att det redan är känt innan den faktiska deltagandeprocessen startas. Och på tal om att sätta igång, du kan organisera en stor projektlansering som övertygar alla att engagera sig!

Om din projektorganisation inte redan finns på sociala medier (SoMe) kan du skapa ett konto på en eller flera av dessa kanaler. Du bör naturligtvis välja kanaler där unga människor redan är närvarande, så att de kommer att se dina uppdateringar och tweets och förhoppningsvis delar dem med sina nätverk. Om du har etablerat en styrkommitté med unga representanter, fråga dem vilka SoMe-kanaler som är de vanligaste, eftersom detta till stor del beror på respektive land och åldersgrupp. Dessutom kan det vara till nytta att skapa en hashtag (#) för ditt deltagandeprojekt som ska användas för att underlätta online-dialogen om ditt projekt, inte bara på OPIN-plattformen utan även på olika SoMe-kanaler.

Och en sista sak: Se till att du undviker upphovsrättsintrång när du utformar dina kommunikationsprodukter! Allt från bilder, ljudinspelningar till litterära verk kan omfattas av upphovsrätt. Kolla Creative Commons för mer information om detta ämne.  


Vad är användbart att veta om de unga och deras kommunikationsvanor?

  • Var får de sina nyheter ifrån?
  • Vilka SoMe-kanaler använder de?
  • När är de online?
  • Vilken typ av utrustning använder de huvudsakligen? (t.ex. smarttelefon, surfplatta och bärbar dator)

 

Hur får de svar? Börja med att fråga de unga representanterna!