avslutad

Evalvacija OPIN platforme na Gimnaziji Litija

V okviru izbirnega predmeta informatika na Gimnaziji Litija bodo dijaki testirali OPIN platformo in podali svoje mnenje ter predloge za nadgradnjo platforme.

Tidslinje

info

Spletna platforma OPIN.ME se razvija v okviru projekta EUth, ki spodbuja vključevanje mladih za aktivno vlogo v družbi. Ključni izziv je, kako mlade vključiti, motivirati za aktivno vlogo v družbi, zgraditi zaupanje, da bodo verjeli, da bodo njihovi predlogi tudi upoštevani, da nekaj pomenijo. Namen je tudi povišati stopnjo zaupanja mladih v evropske institucije in EU ter več vključevanja mladih v procese odločanja.</p>

Platforma mladim omogoča tudi, da izrazijo, kakšne spremembe si želijo v svoji občini in to delijo s prijatelji, hkrati pa pobude sporočajo odločevalcem – županom, občinskim službam in drugim.

Administrator spletne platforme OPIN je lahko vsaka organizacija, klub, društvo, ki želi pridobiti mnenje svojih članov oz. večjega števila mladih iz lokalnega okolja. 

Administrator ima na voljo naslednje predloge za vzpostavitev procesa za e-participacijo: -    Zbiranje idej »brainstorming« - dajanje pobud, predlogov, idej, zamisli, želje; -    Dodajanje novih idej, komentiranje in izbor najboljših predlogov »Idea Challenge«; -    Priprava agende »Agenda setting« za kakšen dogodek skupaj z mladimi; -    Skupno pisanje »text review« - skupaj z mladimi se npr. piše strategija – osnutek se vmesti na platformo po odstavkih, ki jih potem mladi komentirajo – skupaj pišejo tekst; -    Kratke ankete »poll«.

OPIN se razvija in ključnega pomena je, da čim več mladih uporablja platformo ter poda svoje mnenje o njej ter predloge za izboljšavo/nadgradnjo. Cilj projekta je razviti platformo za eParticipacijo, ki bo prijazna do uporabnikov - mladih. 

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Evalvacija OPIN platforme

Testiranje in evalvacija OPIN platforme v okviru izbirnega predmeta informatika v Gimnaziji Litija

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation