avslutad

Potrebe mladih v Litiji

Preko kratkega vprašalnika želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu.

Tidslinje

info

Z vprašalnikom želimo identificirati nekatere potrebe mladih v našem mestu. 

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Zbiranje predlogov mladih za programe in projekte za mlade

Želimo si identificirati projekte in programe, ki bodo mlade zanimali in jih privabili k aktivni udeležbi.

Inga förslag hittades

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation