avslutad

Katera območja občine je potrebno najprej urediti? Označi na zemljevidu in podaj svoj predlog.

Podajanje predlogov s pomočjo zemljevida

Tidslinje

info

Pozdravljen in pozdravljena!

Občina Litija je pristopila k izdelavi Strategije za mlade. Da pa bo zares dobra, potrebujemo tebe. Si pomemben vir znanj, informacij in vpogleda v to, kam naj se podpora na področju mladine usmeri. Z online platformo želimo slišati, kakšne predloge imaš, da Litija postane boljša občina za vse. Tvoji predlogi nam bodo v veliko pomoč, zato te prosimo, da nam jih podaš čimveč. Zbrani predlogi bodo namenjeni izključno pripravi strategije, ki bo javno dostopna in objavljena s strani Občine Litije.

Prosimo za povratne informacije katera območja občine je potrebno najprej urediti. To označiš na zemljevidu in podaj svoje predloge. 

Kontakt för frågor

Maja Drobne

Epost

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Faza ocenjevanja

Pridobite kvantitativne povratne informacije z ocenjevanjem zbranih idej iz zemljevida.

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation