finished

Katera območja občine je potrebno najprej urediti? Označi na zemljevidu in podaj svoj predlog.

Podajanje predlogov s pomočjo zemljevida

Timeline

info

Pozdravljen in pozdravljena!

Občina Litija je pristopila k izdelavi Strategije za mlade. Da pa bo zares dobra, potrebujemo tebe. Si pomemben vir znanj, informacij in vpogleda v to, kam naj se podpora na področju mladine usmeri. Z online platformo želimo slišati, kakšne predloge imaš, da Litija postane boljša občina za vse. Tvoji predlogi nam bodo v veliko pomoč, zato te prosimo, da nam jih podaš čimveč. Zbrani predlogi bodo namenjeni izključno pripravi strategije, ki bo javno dostopna in objavljena s strani Občine Litije.

Prosimo za povratne informacije katera območja občine je potrebno najprej urediti. To označiš na zemljevidu in podaj svoje predloge. 

Contact for questions

Maja Drobne

Email

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Faza ocenjevanja

Pridobite kvantitativne povratne informacije z ocenjevanjem zbranih idej iz zemljevida.

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation