avslutad

კომისიებში როლების განაწილება

ერთად გადავწყვიტოთ თუ რა როლები და შესაბამისი კომპეტენციებით უნდა იყვნენ აღჭურვილი კომისიის წევრები

Tidslinje

info

ამ აქტივობის მიზანია საბჭოს კომისიებში როლების და უფლება-მოვალეობების განწილება.

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

გამოკითხვის ეტაპი

გაეცით პასუხები დაბლა მოცემულ შეკითხვებზე

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation