დასრულდა

კომისიებში როლების განაწილება

ერთად გადავწყვიტოთ თუ რა როლები და შესაბამისი კომპეტენციებით უნდა იყვნენ აღჭურვილი კომისიის წევრები

ვადები

ინფორმაცია

ამ აქტივობის მიზანია საბჭოს კომისიებში როლების და უფლება-მოვალეობების განწილება.

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

გამოკითხვის ეტაპი

გაეცით პასუხები დაბლა მოცემულ შეკითხვებზე

ინიციატორს ჯერ არ ააქვს მითითებული ინფორმაცია პროექტის მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით.

ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები