πεπερασμένος

კომისიებში როლების განაწილება

ერთად გადავწყვიტოთ თუ რა როლები და შესაბამისი კომპეტენციებით უნდა იყვნენ აღჭურვილი კომისიის წევრები

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

ამ აქტივობის მიზანია საბჭოს კომისიებში როლების და უფლება-მოვალეობების განწილება.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

გამოკითხვის ეტაპი

გაეცით პასუხები დაბლა მოცემულ შეკითხვებზე

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση