avslutad

School politics for everyone!

How can we get more students involved in school politics?

Tidslinje

info

We want more students to be involved in school politics to create a just school system for everyone!

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

How can we get more students involved in school politics?

BRAINSTORM with us to find new ideas!

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation