πεπερασμένος

School politics for everyone!

How can we get more students involved in school politics?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

We want more students to be involved in school politics to create a just school system for everyone!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

How can we get more students involved in school politics?

BRAINSTORM with us to find new ideas!

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση