avslutad

Umfrage Test 1

Hier testen wir die Funktion Umfrage

Tidslinje

info

q

Kontakt för frågor

q

q

Tack för ditt deltagande!

Det här projektet är redan avslutat. Stort tack till alla deltagare i projektet!

Abstimmungsphase

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Initiatören har ännu inte lämnat information om det förväntade resultatet av projektet.

andra projekt från denna organisation
Feedback