πεπερασμένος

Umfrage Test 1

Hier testen wir die Funktion Umfrage

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

q

Επικοινωνία για ερωτήσεις

q

q

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Abstimmungsphase

Führe Umfragen durch und diskutiere diese.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση
Feedback